Co je Múza v divadle?

Je to celodenní trénink týmové spolupráce a obchodních dovedností zasazený do kreativního programu. Mind Adrenalin.

Na prknech, co znamenají svět 

Co získáte?


Jako tým

Múza v divadle pomáhá unikátním způsobem zvýšit hodnotu vašeho týmu, jeho komunikaci, efektivitu a soudržnost. 

Jako jednotlivec

Každý účastník si zdokonalí důležité profesní dovednosti. Vyjednávání v týmu, vcítění se do role, kreativitu, time management i prezentaci před publikem. To vše je důležité pro úspěšný obchod.

Jako firma

Múza v divadle je moderní firemní rozvojový workshop, který je zasazen do divadelního prostředí, které poskytuje únik z profese, ale zároveň pracuje se všemi faktory obchodního prostředí. A to je klíč.

Workshop

Využívá elementy divadelní hry jako je scénář, postavy a jejich role, kostýmy, rekvizity, zkoušku i vystoupení. Vše si tým vymyslí a vlastnoručně vyrobí. Práce s těmito elementy vede k rozvoji jak jednotlivců, tak celého týmu.

Múza v divadle dostane Váš tým na novou úroveň a přispěje ke vztahově zdravému fungování Vaší společnosti.

Múza v divadle je unikátní zážitek na prknech, co znamenají svět.

Prověřené Účinky

 • Transformativní introspekce sebe sama
 • Vzájemné poznání členů týmu v netradičních situacích
 • Diagnostika rolí jednotlivých členů týmu a pochopení vztahových vazeb
 • Rozvoj všech zúčastněných na profesní i osobní úrovni
 • Zvýšení soudržnosti týmu díky společným zážitkům

Pro koho je určen? 

Pro všechny spolupracující týmy všech oborů a společností, které chtějí, aby se jejich tým lépe poznal, poznal schopnosti jednotlivých členů, upevnil vzájemné vztahy a ve výsledku celý tým pracoval efektivněji. 

Společnosti, které chtějí maximálně zhodnotit svou investici. 

Co vás čeká?

 • Workshop probíhá od 9 do 16 hodin v prostorách letního Amfiteátru Besedice nebo Městského divadla v Železném Brodě dle sezony či přaní (oběd, 2 x coffee break)
 • Kapacita workshopu je do 20 osob/den
 • Účastníci pracují ve dvou týmech
 • Seznámení týmu s programem a zadáním společné práce v týmech
 • Divadelní vystoupení týmů na jevišti
 • Závěrečné vyhodnocení dne

Občerstvení a oběd

v podobě dvou coffee breaků a oběda pochází vždy od místních výrobců našeho regionu a podléhá našemu pečlivému výběru. Jeho finální podoba je vždy s Vámi projednána předem.

Městské divadlo Železný Brod

  Historické divadlo po pečlivé rekonstrukci, které přenese Váš tým zpět do atmosféry, kdy byl poprvé postaven v roce 1936. Nachází se v samém centru sklářského městečka Železný Brod.

Letní amfiteátr Besedice

Krásný skalní amfiteátr v obci Besedice, obklopený přírodou a jen pár metrů od impozantních skalních pískovcových útvarů. Váš tým si bude užívat okolní panenské prostředí, neuvěřitelné výhledy a silnou energii tohoto jedinečného místa.

Jak to funguje?

Tvorba každé divadelní hry je náročný proces týmové práce, hledání, objevování a uplatňování různých talentů. Múza v divadle váš tým takovým procesem během jednoho dne provede.

Poznej sebe i kolegu

Během tvorby divadelní hry členové týmů poznávají své silné stránky i talenty a to stejné se dozvídají o svých kolezích. Tyto objevy se automaticky promítnou do mezilidských vztahů, změní pohled na kolegy, přinesou nové představy o tom, co mohou tito kolegové vnést do budoucích pracovních projektů.

Spolupracuj a tvoř

Každá část workshopu prohlubuje vzájemné vztahy mezi členy týmu. Celý tým úzce spolupracuje na vývoji divadelní hry, kdy dobrého a soudržného výsledku lze dosáhnout pouze vzájemnou efektivní komunikací členů týmu. Tým se interně dohodne na žánru své hry, vymyslí příběh, napíše scénář, dosadí své postavy. Vytvoří si kostýmy a rekvizity z připravených materiálů. Absolvuje zkoušku a závěrečné vystoupení na jevišti před publikem.

Hodnota jednotlivce i týmu vzrůstá

Každý krok v divadelním workshopu je příležitostí vyzkoušet si a posílit mnoho osobních dovedností, které zvyšují sebevědomí a hodnotu každého jednotlivce i celého týmu.

Vytvoříme TEAMBUILDING přesně pro vás